कार्यशाला

APEX ग्राहक भ्रमण गर्दै

CO2 प्लान्ट

चिह्नित मेशीन कारखाना

कुँदिएको मेसिन कारखाना

एज ब्यान्डि Machine मेसिन कारखाना

फाइबर कारखाना

लेजर मेशिन कारखाना

प Dr्क्ति ड्रिलिंग प्लान्ट

लोडिंग र अनलोडिंग प्लान्ट

चार अक्ष कारखाना

017

Pushtable देखा कारखाना

013

भाइब्रेटिंग चाकू कारखाना